Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

"Delphi" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Calculator;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul: Integer;
 div: Double;

begin
 Write('İlk Sayiyi Girin: ');
 ReadLn(firstNumber);
 Write('Ikinci Sayiyi Girin: ');
 ReadLn(secondNumber);

 while True do
 begin
  WriteLn('Toplama için 1 giriniz');
  WriteLn('Çıkarma için 2 giriniz');
  WriteLn('Çarpma için 3 giriniz');
  WriteLn('Bölme için 4 giriniz');
  WriteLn('Çıkmak için 5 giriniz');
  ReadLn(opt);
  case opt of
   1:
    begin
     add := firstNumber + secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', add);
    end;
   2:
    begin
     sub := firstNumber - secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', sub);
    end;
   3:
    begin
     mul := firstNumber * secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', mul);
    end;
   4:
    begin
     div := firstNumber / secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', div);
    end;
   5:
    Halt;
  end;
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği