Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

"Delphi" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Calculator;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul: Integer;
 div: Double;

begin
 Write('İlk Sayiyi Girin: ');
 ReadLn(firstNumber);
 Write('Ikinci Sayiyi Girin: ');
 ReadLn(secondNumber);

 while True do
 begin
  WriteLn('Toplama için 1 giriniz');
  WriteLn('Çıkarma için 2 giriniz');
  WriteLn('Çarpma için 3 giriniz');
  WriteLn('Bölme için 4 giriniz');
  WriteLn('Çıkmak için 5 giriniz');
  ReadLn(opt);
  case opt of
   1:
    begin
     add := firstNumber + secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', add);
    end;
   2:
    begin
     sub := firstNumber - secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', sub);
    end;
   3:
    begin
     mul := firstNumber * secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', mul);
    end;
   4:
    begin
     div := firstNumber / secondNumber;
     WriteLn('Sonuç:', div);
    end;
   5:
    Halt;
  end;
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği