Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program Fibonacci;

{$APPTYPE CONSOLE}

function NthFibonacciNumber(n: Integer): Integer;
begin
 if n = 1 then
  Result := 0
 else if n = 2 then
  Result := 1
 else
  Result := NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
end;

var
 n: Integer;
begin
 Write('Pozisyon Girin (N): ');
 Readln(n);
 Writeln('Fibonacci Numarası: ', NthFibonacciNumber(n));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği