Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program Fibonacci;

{$APPTYPE CONSOLE}

function NthFibonacciNumber(n: Integer): Integer;
begin
 if n = 1 then
  Result := 0
 else if n = 2 then
  Result := 1
 else
  Result := NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
end;

var
 n: Integer;
begin
 Write('Pozisyon Girin (N): ');
 Readln(n);
 Writeln('Fibonacci Numarası: ', NthFibonacciNumber(n));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği