Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program QuadraticEquation;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 a, b, c, d, r, r1, r2, rp, ip: Double;

begin
 WriteLn('İlk katsayıyı girin: ');
 ReadLn(a);
 WriteLn('İkinci katsayıyı girin: ');
 ReadLn(b);
 WriteLn('Üçüncü katsayıyı girin: ');
 ReadLn(c);

 if a <> 0.0 then
 begin
  d := (b * b) - (4 * a * c);
  if d = 0.0 then
  begin
   WriteLn('Kökler reel ve eşittir.');
   r := -b / (2 * a);
   WriteLn('Kökler ' + FloatToStr(r) + ' ve ' + FloatToStr(r));
  end
  else if d > 0.0 then
  begin
   WriteLn('Kökler reel ve farklıdır.');
   r1 := (-b + (Sqrt(d))) / (2 * a);
   r2 := (-b - (Sqrt(d))) / (2 * a);
   WriteLn('Kök1: ' + FloatToStr(r1));
   WriteLn('Kök2: ' + FloatToStr(r2));
  end
  else
  begin
   WriteLn('Kökler sanal sayılardır.');
   rp := -b / (2 * a);
   ip := Sqrt(-d) / (2 * a);
   WriteLn('Kök1: ' + FloatToStr(rp) + ' + i' + FloatToStr(ip));
   WriteLn('Kök2: ' + FloatToStr(rp) + ' - i' + FloatToStr(ip));
  end;
 end
 else
 begin
  WriteLn('Kareköklü ifade değildir.');
 end;
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği