Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program QuadraticEquation;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 a, b, c, d, r, r1, r2, rp, ip: Double;

begin
 WriteLn('İlk katsayıyı girin: ');
 ReadLn(a);
 WriteLn('İkinci katsayıyı girin: ');
 ReadLn(b);
 WriteLn('Üçüncü katsayıyı girin: ');
 ReadLn(c);

 if a <> 0.0 then
 begin
  d := (b * b) - (4 * a * c);
  if d = 0.0 then
  begin
   WriteLn('Kökler reel ve eşittir.');
   r := -b / (2 * a);
   WriteLn('Kökler ' + FloatToStr(r) + ' ve ' + FloatToStr(r));
  end
  else if d > 0.0 then
  begin
   WriteLn('Kökler reel ve farklıdır.');
   r1 := (-b + (Sqrt(d))) / (2 * a);
   r2 := (-b - (Sqrt(d))) / (2 * a);
   WriteLn('Kök1: ' + FloatToStr(r1));
   WriteLn('Kök2: ' + FloatToStr(r2));
  end
  else
  begin
   WriteLn('Kökler sanal sayılardır.');
   rp := -b / (2 * a);
   ip := Sqrt(-d) / (2 * a);
   WriteLn('Kök1: ' + FloatToStr(rp) + ' + i' + FloatToStr(ip));
   WriteLn('Kök2: ' + FloatToStr(rp) + ' - i' + FloatToStr(ip));
  end;
 end
 else
 begin
  WriteLn('Kareköklü ifade değildir.');
 end;
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği