Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program QuadraticEquation;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 a, b, c, d, r, r1, r2, rp, ip: Double;

begin
 WriteLn('İlk katsayıyı girin: ');
 ReadLn(a);
 WriteLn('İkinci katsayıyı girin: ');
 ReadLn(b);
 WriteLn('Üçüncü katsayıyı girin: ');
 ReadLn(c);

 if a <> 0.0 then
 begin
  d := (b * b) - (4 * a * c);
  if d = 0.0 then
  begin
   WriteLn('Kökler reel ve eşittir.');
   r := -b / (2 * a);
   WriteLn('Kökler ' + FloatToStr(r) + ' ve ' + FloatToStr(r));
  end
  else if d > 0.0 then
  begin
   WriteLn('Kökler reel ve farklıdır.');
   r1 := (-b + (Sqrt(d))) / (2 * a);
   r2 := (-b - (Sqrt(d))) / (2 * a);
   WriteLn('Kök1: ' + FloatToStr(r1));
   WriteLn('Kök2: ' + FloatToStr(r2));
  end
  else
  begin
   WriteLn('Kökler sanal sayılardır.');
   rp := -b / (2 * a);
   ip := Sqrt(-d) / (2 * a);
   WriteLn('Kök1: ' + FloatToStr(rp) + ' + i' + FloatToStr(ip));
   WriteLn('Kök2: ' + FloatToStr(rp) + ' - i' + FloatToStr(ip));
  end;
 end
 else
 begin
  WriteLn('Kareköklü ifade değildir.');
 end;
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği