Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 min, max, largest, smallest, i, randomNumber: Integer;
begin
 min := 1;
 max := 100;
 largest := 0;
 smallest := 100;
 i := 1;

 while i <= 10 do
 begin
  randomNumber := min + Random(max - min + 1);
  WriteLn('Yaratilan Rastgele Sayi: ' + IntToStr(randomNumber));

  if randomNumber > largest then
   largest := randomNumber;

  if randomNumber < smallest then
   smallest := randomNumber;

  Inc(i);
 end;

 WriteLn('');
 WriteLn('En Küçük Sayi: ' + IntToStr(smallest));
 WriteLn('En Büyük Sayi: ' + IntToStr(largest));
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek