Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 min, max, largest, smallest, i, randomNumber: Integer;
begin
 min := 1;
 max := 100;
 largest := 0;
 smallest := 100;
 i := 1;

 while i <= 10 do
 begin
  randomNumber := min + Random(max - min + 1);
  WriteLn('Yaratilan Rastgele Sayi: ' + IntToStr(randomNumber));

  if randomNumber > largest then
   largest := randomNumber;

  if randomNumber < smallest then
   smallest := randomNumber;

  Inc(i);
 end;

 WriteLn('');
 WriteLn('En Küçük Sayi: ' + IntToStr(smallest));
 WriteLn('En Büyük Sayi: ' + IntToStr(largest));
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği