Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 min, max, largest, smallest, i, randomNumber: Integer;
begin
 min := 1;
 max := 100;
 largest := 0;
 smallest := 100;
 i := 1;

 while i <= 10 do
 begin
  randomNumber := min + Random(max - min + 1);
  WriteLn('Yaratilan Rastgele Sayi: ' + IntToStr(randomNumber));

  if randomNumber > largest then
   largest := randomNumber;

  if randomNumber < smallest then
   smallest := randomNumber;

  Inc(i);
 end;

 WriteLn('');
 WriteLn('En Küçük Sayi: ' + IntToStr(smallest));
 WriteLn('En Büyük Sayi: ' + IntToStr(largest));
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği