Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program ConvertTemperature;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  santigratStr: string;
  santigrat, fahrenheit: Double;
begin
  Write('Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ');
  Readln(santigratStr);
  santigrat := StrToFloat(santigratStr);
  fahrenheit := (9 * santigrat / 5) + 32;
  WriteLn('Fahrenheit cinsinden sıcaklık: ', fahrenheit);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek