Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program ConvertTemperature;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  santigratStr: string;
  santigrat, fahrenheit: Double;
begin
  Write('Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ');
  Readln(santigratStr);
  santigrat := StrToFloat(santigratStr);
  fahrenheit := (9 * santigrat / 5) + 32;
  WriteLn('Fahrenheit cinsinden sıcaklık: ', fahrenheit);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği