Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program GeometricMean;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Math;

var
 c, count: Integer;
 p, x, gm: Double;
begin
 c := 0;
 p := 1.0;
 Write('Sayı Adeti Girin: ');
 Readln(count);

 while (c < count) do
 begin
  Write('Gerçek Sayı Girin: ');
  Readln(x);
  c := c + 1;
  p := p * x;
 end;

 gm := Power(p, 1.0 / count);
 Writeln('Ortalama: ', gm);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği