Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program GeometricMean;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Math;

var
 c, count: Integer;
 p, x, gm: Double;
begin
 c := 0;
 p := 1.0;
 Write('Sayı Adeti Girin: ');
 Readln(count);

 while (c < count) do
 begin
  Write('Gerçek Sayı Girin: ');
  Readln(x);
  c := c + 1;
  p := p * x;
 end;

 gm := Power(p, 1.0 / count);
 Writeln('Ortalama: ', gm);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği