Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program CheckPalindrome;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

function CheckIfPalindrome(const inputString: string): Boolean;
var
 reversedString: string;
 i: Integer;
begin
 reversedString := '';
 for i := Length(inputString) downto 1 do
  reversedString := reversedString + inputString[i];
 Result := SameText(inputString, reversedString);
end;

var
 inputString: string;
begin
 Write('String değer giriniz: ');
 Readln(inputString);
 if CheckIfPalindrome(inputString) then
  Writeln('Tersten aynıdır.')
 else
  Writeln('Tersten aynı değildir.');
 Readln;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği