Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

program CheckPalindrome;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

function CheckIfPalindrome(const inputString: string): Boolean;
var
 reversedString: string;
 i: Integer;
begin
 reversedString := '';
 for i := Length(inputString) downto 1 do
  reversedString := reversedString + inputString[i];
 Result := SameText(inputString, reversedString);
end;

var
 inputString: string;
begin
 Write('String değer giriniz: ');
 Readln(inputString);
 if CheckIfPalindrome(inputString) then
  Writeln('Tersten aynıdır.')
 else
  Writeln('Tersten aynı değildir.');
 Readln;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği