Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Delphi" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Main;

uses System;

var
 a, b, c: Integer;
 s, area: Double;
begin
 Writeln('1. kenarı giriniz:');
 ReadLn(a);

 Writeln('2. kenarı giriniz:');
 ReadLn(b);

 Writeln('3. kenarı giriniz:');
 ReadLn(c);

 if ((a + b) > c) and ((a + c) > b) and ((b + c) > a) then
 begin
  s := (a + b + c) / 2.0;
  area := Sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  Writeln('Üçgenin Alanı: ', area);
 end
 else
  Writeln('Üçgenin Alanı yoktur');
end.İlginizi Çekebilir

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek