Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Delphi" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Main;

uses System;

var
 a, b, c: Integer;
 s, area: Double;
begin
 Writeln('1. kenarı giriniz:');
 ReadLn(a);

 Writeln('2. kenarı giriniz:');
 ReadLn(b);

 Writeln('3. kenarı giriniz:');
 ReadLn(c);

 if ((a + b) > c) and ((a + c) > b) and ((b + c) > a) then
 begin
  s := (a + b + c) / 2.0;
  area := Sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  Writeln('Üçgenin Alanı: ', area);
 end
 else
  Writeln('Üçgenin Alanı yoktur');
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği