Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program CalculateAverage;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 count: Integer;
 sum: Double;
 numberStr: string;
 number: Double;
 avg: Double;

begin
 count := 0;
 sum := 0.0;

 while count < 10 do
 begin
  Write('Bir Sayı Girin: ');
  ReadLn(numberStr);
  if TryStrToFloat(numberStr, number) then
  begin
   count := count + 1;
   sum := sum + number;
  end
  else
  begin
   Writeln('Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.');
  end;
 end;

 avg := sum / 10;
 Writeln('Ortalama: ', avg);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği