Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program CalculateAverage;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 count: Integer;
 sum: Double;
 numberStr: string;
 number: Double;
 avg: Double;

begin
 count := 0;
 sum := 0.0;

 while count < 10 do
 begin
  Write('Bir Sayı Girin: ');
  ReadLn(numberStr);
  if TryStrToFloat(numberStr, number) then
  begin
   count := count + 1;
   sum := sum + number;
  end
  else
  begin
   Writeln('Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.');
  end;
 end;

 avg := sum / 10;
 Writeln('Ortalama: ', avg);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği