Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

var
  radius, c, area: Double;

begin
  Write('Yarıçap Girin: ');
  Readln(radius);

  c := 2 * Pi * radius;
  area := Pi * Power(radius, 2);

  Writeln('Dairenin Çevresi: ', c);
  Writeln('Dairenin Alanı: ', area);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma