DevExpress XtraGrid Hücre Bilgisi Yatay Hizalama Ayarı

DevExpress 'in XtraGrid kontrolünde, hücrelerin içindeki bilgilerin yatay hizalama ayarı için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Columns" seçilir.
  • 3 - İstenilen kolon veya kolonlar seçilir.
  • 4 - "AppearanceCell" seçilir.
  • 5 - "TextOptions" seçilir.
  • 6 - "HAlignment" özelliğinden istenen değer atanır.

Near seçilirse sola yakın, Center seçilirse ortada, Far seçilirse sağa yakın olur.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.ID.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Near;
this.AD.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center;
this.TUTAR.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Far;       


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Tüm Satırın Seçilmesi

DevExpress XtraGrid Kolonun Değerini Almak

DevExpress XtraGrid Kayıt Sayısını Göstermek

DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Rengini Ayarlama