DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid 'de hücreleri tıklayıp editleyebilmek için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir..

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - "OptionsBehavior" açılır.
  • 3 - "Editable" özelliği "True" yapılır.
  • 4 - "EditingMode" özelliği "InPlace" yapılır.
  • 5 - "ReadOnly" özelliği "False" yapılır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

ListeGridView.OptionsBehavior.Editable = true;
ListeGridView.OptionsBehavior.EditingMode = GridEditingMode.Inplace;
ListeGridView.OptionsBehavior.ReadOnly = false;


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Grup Paneli Kapatmak

DevExpress XtraGrid Footer'ı Göstermek

DevExpress XtraGrid Arama Panelinin Gösterimi

DevExpress XtraGrid Kolonun Değerini Almak

DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Rengini Ayarlama