DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Yazı Ayarları

DevExpress XtraGrid 'de kolona göre hücre yazı ayarlarını düzenlemek için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Columns" seçilir.
  • 3 - İstenilen kolon veya kolonlar seçilir.
  • 4 - "AppearanceCell" 'in "Font" bölümünden istenilen yazı türü ve büyüklüğü ayarlanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.AD.AppearanceCell.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
this.TUTAR.AppearanceCell.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold);


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Yazı Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid Satır Genişliğini Ayarlama

DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Sadece Hücrenin Seçilmes ...

DevExpress XtraGrid Footer'ı Göstermek