DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Yazı Ayarları

DevExpress XtraGrid 'de kolona göre hücre yazı ayarlarını düzenlemek için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Columns" seçilir.
  • 3 - İstenilen kolon veya kolonlar seçilir.
  • 4 - "AppearanceCell" 'in "Font" bölümünden istenilen yazı türü ve büyüklüğü ayarlanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.AD.AppearanceCell.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
this.TUTAR.AppearanceCell.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold);


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Seçilen Satırın Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid Footer'ı Göstermek

DevExpress XtraGrid Kolon Genişliğini Otomatikleştirme

DevExpress XtraGrid Satır Başlığını Görünmez Yapmak

DevExpress XtraGrid Arama Panelinin Gösterimi