DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Yazı Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid 'de kolona göre hücre yazı rengini ayarlamak için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Columns" seçilir.
  • 3 - İstenilen kolon veya kolonlar seçilir.
  • 4 - "AppearanceCell" 'in "ForeColor" bölümünden istenilen yazı rengi ayarlanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.TUTAR.AppearanceCell.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Seçilen Satırın Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Sadece Hücrenin Seçilmes ...

DevExpress XtraGrid Kolonun Değerini Almak

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid Kolon Genişliğini Otomatikleştirme