DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Yazı Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid 'de kolona göre hücre yazı rengini ayarlamak için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Columns" seçilir.
  • 3 - İstenilen kolon veya kolonlar seçilir.
  • 4 - "AppearanceCell" 'in "ForeColor" bölümünden istenilen yazı rengi ayarlanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.TUTAR.AppearanceCell.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Footer'ı Göstermek

DevExpress XtraGrid Arama Panelinin Gösterimi

DevExpress XtraGrid Kayıt Sayısını Göstermek

DevExpress XtraGrid Kolon Genişliğini Otomatikleştirme

DevExpress XtraGrid Satır Genişliğini Ayarlama