DevExpress XtraGrid Kolonun Değerini Almak

DevExpress XtraGrid 'de seçilen satırdaki istenilen bir kolonun değerini elde etmek için GetRowCellValue metodu kullanılır.

Aşağıda örnek kullanımı verilmiştir.

DenemeDataView.GetRowCellValue(i, "TestKolon1").ToString();

i burada "row index" 'dir..İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Satır Başlığını Görünmez Yapmak

DevExpress XtraGrid Kolonu Dondurmak

DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Yazı Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid Hücre Bilgisi Yatay Hizalama Ayarı

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek