DevExpress XtraGrid Satır Genişliğini Ayarlama

DevExpress XtraGrid 'de satır genişliğini (yüksekliğini) ayarlamak için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Sol taraftaki panelden "Views" seçilir.
  • 3 - Sağ taraftaki panelden "RowHeight" özelliğine değer atanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.ListeGridView.RowHeight = 15;


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid'de Multi Selection ve Checkbox Kolon Koymak

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid Kolon Başlığı Yükseklik Ayarı

DevExpress XtraGrid Grup Paneli Kapatmak

DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Sadece Hücrenin Seçilmes ...