DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Sadece Hücrenin Seçilmesi

DevExpress XtraGrid 'de bir satıra tıklandığında sadece cursor 'ın üzerinde bulunduğu hücrenin seçilmesi için aşağıdaki adımların atılması gerekmektedir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Views" seçilir.
  • 3 - Sağdaki panelden "FocusRectStyle" özelliğinden "CellFocus" seçilir.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.ListeGridView.FocusRectStyle = DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.DrawFocusRectStyle.CellFocus; 

Not : Eğer seçilen satır rengini "Transparan" yapmazsanız, işlevsel olarak hücre gene seçilir. Fakat bunu görsel olarak anlamayabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Kolona Göre Hücre Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid Kolonu Dondurmak

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid Satır Başlığını Görünmez Yapmak

DevExpress XtraGrid Kolonun Değerini Almak