DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Tüm Satırın Seçilmesi

DevExpress XtraGrid 'de bir satıra tıklandığında o satırda bulunan tüm hücrelerin seçilmesi için aşağıdaki adımların atılması gerekmektedir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Views" seçilir.
  • 3 - Sağdaki panelden "FocusRectStyle" özelliğinden "RowFullFocus" seçilir.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.ListeGridView.FocusRectStyle = DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.DrawFocusRectStyle.RowFullFocus;İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Kolon Başlığı Yükseklik Ayarı

DevExpress XtraGrid Kolon Genişliğini Otomatikleştirme

DevExpress XtraGrid Hücre Bilgisi Yatay Hizalama Ayarı

DevExpress XtraGrid Hücreleri Tıklayarak Editlemek

DevExpress XtraGrid Kolonu Dondurmak