DevExpress XtraGrid Seçilen Satırın Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid 'de seçilen bir satırın belirtilen renkte olmasını ayarlamak için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Views" seçilir.
  • 3 - Sağdaki panelden "Appearance" ve gene "Appearance" seçilir.
  • 4 - Açılan menüden "FocusedRow" seçilir.
  • 5 - "BackColor" özelliğinden istenilen renk atanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.ListeGridView.Appearance.FocusedRow.BackColor = System.Drawing.Color.LightGray;


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Kolonun Değerini Almak

DevExpress XtraGrid Kolon Başlığı Yazı Ayarları

DevExpress XtraGrid Grup Paneli Kapatmak

DevExpress XtraGrid Kayıt Sayısını Göstermek

DevExpress XtraGrid Arama Panelinin Gösterimi