DevExpress XtraGrid Seçilen Satırın Rengini Ayarlama

DevExpress XtraGrid 'de seçilen bir satırın belirtilen renkte olmasını ayarlamak için aşağıdaki adımlar izlenir.

  • 1 - "Run Designer" açılır.
  • 2 - Soldaki panelden "Views" seçilir.
  • 3 - Sağdaki panelden "Appearance" ve gene "Appearance" seçilir.
  • 4 - Açılan menüden "FocusedRow" seçilir.
  • 5 - "BackColor" özelliğinden istenilen renk atanır.

Kod olarak ayarlama örneği aşağıda verilmiştir..

this.ListeGridView.Appearance.FocusedRow.BackColor = System.Drawing.Color.LightGray;


İlginizi Çekebilir

DevExpress XtraGrid Satır Başlığını Görünmez Yapmak

DevExpress XtraGrid'de Multi Selection ve Checkbox Kolon Koymak

DevExpress XtraGrid Kolon Başlığı Yazı Ayarları

DevExpress XtraGrid Satıra Tıklandığında Tüm Satırın Seçilmesi

DevExpress XtraGrid Hücre Bilgisi Yatay Hizalama Ayarı