Direnç (Resistor) Nedir?

Direnç olarak bilinen elektrikli bir bileşen, elektrik elektriğinin geçişini kısıtlar. Bir elektrikli aletin içindeki belirli bileşenlere uygun miktarda elektrik sağlamak için bir veya daha fazla direnç kullanılabilir.

Çeşitli elektrik yollarından akan elektrik miktarını kısıtlamak için, dirençler sıklıkla bir baskılı devre kartına yapıştırılır. Bir bileşen yetersiz güç alırsa çalışmayabilir. Aşırı akımın geçmesine izin verilirse bileşen zarar görebilir. Sonuç olarak, dirençler bir elektrik devresinin çok önemli bileşenleridir.

Çeşitli direnç türleri mevcuttur, ancak çoğu karbondan ve seramik gibi bir yalıtkan malzemeden yapılmıştır. Akım bir uçtan akar ve kalan akım diğer uçtan dışarı akar. Ortaya çıkan akım, dirençle ters orantılıdır. Bu, akımın (I) gerilime (V) bölü dirence (R) eşit olduğunu belirten Ohm kanununda tanımlanır.

  • I = V / R

Direnç seviyelerinin görünür bir temsili için, dirençler genellikle renk kodludur. Örneğin, normal bir eksenel iletken direnci, boru şeklinde bir şekle ve çok sayıda renkli banda sahiptir. İlk birkaç satır sayıları temsil eder ve sonraki çizgi katları içindir (10x, 100x, vb.) Direncin hassasiyetini belirleyen tolerans, karşı uçta bir çizgi ile temsil edilir. Sıcaklık katsayısını gösteren başka bir çizgi bazen dirençlere dahil edilir.İlginizi Çekebilir

Network Arayüz Kartı (NIC) Nedir?

DSLAM Nedir?

Plotter Yazıcı Nedir?

Video Rastgele Erişim Belleği (VRAM) Nedir?

Hızlandırılmış Grafik Bağlantı Noktası (AGP) Nedir?