Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 print('Sayi Girin: ');
 int n = int.parse(stdin.readLineSync());
 
 int s = sumEvenNumbers(n);
 
 if (n > 1) {
  print('\nToplam: $s');
 } else {
  print('\nSayi 1\'den buyuk olmalidir.');
 }
}

int sumEvenNumbers(int n) {
 int s = 0;
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
  if (i % 2 == 0) {
   s += i;
  }
 }
 return s;
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma ...

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği