Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
  var s = 0;
  stdout.write('Sayi Girin: ');
  var n = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  for (var i = 1; i <= n; i++) {
    s += i;
  }

  print('\nToplam: $s');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği