Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
  var s = 0;
  stdout.write('Sayi Girin: ');
  var n = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  for (var i = 1; i <= n; i++) {
    s += i;
  }

  print('\nToplam: $s');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği