Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
  var s = 0;
  stdout.write('Sayi Girin: ');
  var n = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  for (var i = 1; i <= n; i++) {
    s += i;
  }

  print('\nToplam: $s');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...