Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
 final d1 = {'A': 65, 'B': 66, 'C': 67, 'D': 68, 'E': 69, 'F': 70};
 final l1 = ['A', 'C', 'F'];
 final new_dict = <String, int>{};

 for (var key in l1) {
  new_dict[key] = d1[key];
 }

 new_dict.forEach((key, value) {
  print('$key: $value');
 });
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Flutter Cihaz Genişliğini Elde Etmek

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği