Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
 final d1 = {'A': 65, 'B': 66, 'C': 67, 'D': 68, 'E': 69, 'F': 70};
 final l1 = ['A', 'C', 'F'];
 final new_dict = <String, int>{};

 for (var key in l1) {
  new_dict[key] = d1[key];
 }

 new_dict.forEach((key, value) {
  print('$key: $value');
 });
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek