Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
 final d1 = {'A': 65, 'B': 66, 'C': 67, 'D': 68, 'E': 69, 'F': 70};
 final l1 = ['A', 'C', 'F'];
 final new_dict = <String, int>{};

 for (var key in l1) {
  new_dict[key] = d1[key];
 }

 new_dict.forEach((key, value) {
  print('$key: $value');
 });
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği