Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:async';
import 'package:flutter_console/flutter_console.dart';

Future main() async 
{
 final console = Console();
 console.write('Gerçek Sayı Adeti Girin: ');
 final count = int.parse(await console.readLine());
 int i = 0;
 double product = 1.0;

 while (i < count) {
  console.write('Gerçek Sayı Girin: ');
  final x = double.parse(await console.readLine());
  product *= x;
  i++;
 }
 console.write('Toplam: $product');
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Flutter 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma ...