Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:async';
import 'package:flutter_console/flutter_console.dart';

Future main() async 
{
 final console = Console();
 console.write('Gerçek Sayı Adeti Girin: ');
 final count = int.parse(await console.readLine());
 int i = 0;
 double product = 1.0;

 while (i < count) {
  console.write('Gerçek Sayı Girin: ');
  final x = double.parse(await console.readLine());
  product *= x;
  i++;
 }
 console.write('Toplam: $product');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...