Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:async';
import 'package:flutter_console/flutter_console.dart';

Future main() async 
{
 final console = Console();
 console.write('Gerçek Sayı Adeti Girin: ');
 final count = int.parse(await console.readLine());
 int i = 0;
 double product = 1.0;

 while (i < count) {
  console.write('Gerçek Sayı Girin: ');
  final x = double.parse(await console.readLine());
  product *= x;
  i++;
 }
 console.write('Toplam: $product');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma ...

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği