Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 print('Kaç tane sayı gireceksiniz: ');
 var num = int.parse(stdin.readLineSync());
 List numbers = List.filled(num, 0);
 var sum = 0;

 for (var n = 0; n < num; n++) {
  print('Sayı giriniz: ');
  var x = int.parse(stdin.readLineSync());
  numbers[n] = x;
 }

 for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {
  sum += numbers[i];
 }

 print('Dizideki tüm elemanların toplamı: $sum');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği