Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

void TekSayiAdet() 
{
 List numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9];
 int count = 0;

 for (int number in numbers) {
  if (number % 2 != 0) {
   count++;
  }
 }

 print("Dizideki tek sayı adeti: $count");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği