Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

void TekSayiAdet() 
{
 List numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9];
 int count = 0;

 for (int number in numbers) {
  if (number % 2 != 0) {
   count++;
  }
 }

 print("Dizideki tek sayı adeti: $count");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma ...

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...