Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

void TekSayiAdet() 
{
 List numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9];
 int count = 0;

 for (int number in numbers) {
  if (number % 2 != 0) {
   count++;
  }
 }

 print("Dizideki tek sayı adeti: $count");
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği