Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.


List<int> findDuplicates(List<int> sampleList) {
 Map<int, int> countMap = {};
 List<int> duplicates = [];

 sampleList.forEach((int elem) {
  countMap[elem] = (countMap[elem] ?? 0) + 1;
 });

 countMap.forEach((int key, int value) {
  if (value > 1) {
   duplicates.add(key);
  }
 });

 return duplicates;
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma ...