Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.


List<int> findDuplicates(List<int> sampleList) {
 Map<int, int> countMap = {};
 List<int> duplicates = [];

 sampleList.forEach((int elem) {
  countMap[elem] = (countMap[elem] ?? 0) + 1;
 });

 countMap.forEach((int key, int value) {
  if (value > 1) {
   duplicates.add(key);
  }
 });

 return duplicates;
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma ...

Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği