Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write('Bir Sayı Girin: ');
 String input = stdin.readLineSync();
 int number = int.tryParse(input);
 if (number != null) {
  if (number % 5 == 0) {
   print('$number sayısı 5\'in katıdır.');
  } else {
   print('$number sayısı 5\'in katı değildir.');
  }
 } else {
  print('Geçersiz bir sayı girdiniz!');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği