Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write('Bir Sayı Girin: ');
 String input = stdin.readLineSync();
 int number = int.tryParse(input);
 if (number != null) {
  if (number % 5 == 0) {
   print('$number sayısı 5\'in katıdır.');
  } else {
   print('$number sayısı 5\'in katı değildir.');
  }
 } else {
  print('Geçersiz bir sayı girdiniz!');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Flutter Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Flutter Cihaz Genişliğini Elde Etmek

Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği