Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write('Bir Sayı Girin: ');
 String input = stdin.readLineSync();
 int number = int.tryParse(input);
 if (number != null) {
  if (number % 5 == 0) {
   print('$number sayısı 5\'in katıdır.');
  } else {
   print('$number sayısı 5\'in katı değildir.');
  }
 } else {
  print('Geçersiz bir sayı girdiniz!');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Flutter Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek