Flutter Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

void checkPrime(int number) {
 bool isprime = true;

 for (int i = 2; i < number / 2; i++) {
  if (number % i == 0) {
   isprime = false;
   break;
  }
 }

 if (isprime) {
  print('$number asal sayıdır.');
 } else {
  print('$number asal sayı değildir.');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği