Flutter Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

void checkPrime(int number) {
 bool isprime = true;

 for (int i = 2; i < number / 2; i++) {
  if (number % i == 0) {
   isprime = false;
   break;
  }
 }

 if (isprime) {
  print('$number asal sayıdır.');
 } else {
  print('$number asal sayı değildir.');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

Flutter Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği