Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

int faktoriyel(int n) {
 if (n == 1) {
  return 1;
 } else {
  return n * faktoriyel(n-1);
 }
}

void main() {
 stdout.write('Bir tamsayı giriniz: ');
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 int sonuc = faktoriyel(a);
 print('$a sayısının faktöriyeli: $sonuc');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...