Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

int faktoriyel(int n) {
 if (n == 1) {
  return 1;
 } else {
  return n * faktoriyel(n-1);
 }
}

void main() {
 stdout.write('Bir tamsayı giriniz: ');
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 int sonuc = faktoriyel(a);
 print('$a sayısının faktöriyeli: $sonuc');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma ...