Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

int faktoriyel(int n) {
 if (n == 1) {
  return 1;
 } else {
  return n * faktoriyel(n-1);
 }
}

void main() {
 stdout.write('Bir tamsayı giriniz: ');
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 int sonuc = faktoriyel(a);
 print('$a sayısının faktöriyeli: $sonuc');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği