Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void sumOfDigits() {
 int sum = 0;
 print("Bir Sayı Girin:");
 String input = stdin.readLineSync()!;
 int number = int.parse(input);

 while (number != 0) {
  int digit = number % 10;
  sum += digit;
  number ~/= 10;
 }

 print("Rakamların Toplamı: $sum");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği