Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void sumOfDigits() {
 int sum = 0;
 print("Bir Sayı Girin:");
 String input = stdin.readLineSync()!;
 int number = int.parse(input);

 while (number != 0) {
  int digit = number % 10;
  sum += digit;
  number ~/= 10;
 }

 print("Rakamların Toplamı: $sum");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek

Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği