Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void sumOfDigits() {
 int sum = 0;
 print("Bir Sayı Girin:");
 String input = stdin.readLineSync()!;
 int number = int.parse(input);

 while (number != 0) {
  int digit = number % 10;
  sum += digit;
  number ~/= 10;
 }

 print("Rakamların Toplamı: $sum");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...