Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write('Bir sayı giriniz: ');
 var input = stdin.readLineSync();

 var number = int.tryParse(input!);
 var x = number! % 2;

 if (x == 0) {
  print('Sayı Çifttir');
 } else {
  print('Sayı Tektir');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği