Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

void main() {
  var str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum..";
  print("Orjinal string: $str1");
  
  var newStr = str1.replaceAll(RegExp(r'[^\w\s]+'), '');
  print("Yeni string: $newStr");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği