Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

void main() {
  var str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum..";
  print("Orjinal string: $str1");
  
  var newStr = str1.replaceAll(RegExp(r'[^\w\s]+'), '');
  print("Yeni string: $newStr");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma ...

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek