Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

String reverseWords(String sentence) {
  List words = sentence.split(" ");
  List newWordList =
      words.map((word) => String.fromCharCodes(word.runes.toList().reversed));
  String resStr = newWordList.join(" ");
  return resStr;
}

void main() {
  String str1 = "Yazilim Güzeldir.";
  print(reverseWords(str1));
}İlginizi Çekebilir

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Flutter Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği