Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

String reverseWords(String sentence) {
  List words = sentence.split(" ");
  List newWordList =
      words.map((word) => String.fromCharCodes(word.runes.toList().reversed));
  String resStr = newWordList.join(" ");
  return resStr;
}

void main() {
  String str1 = "Yazilim Güzeldir.";
  print(reverseWords(str1));
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek