Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
  final str1 = 'Yazilim';
  print('Orjinal String: $str1');

  var res = str1[0];

  final l = str1.length;

  final mi = l ~/ 2;

  res += str1[mi];

  res += str1[l - 1];

  print('Yeni String: $res');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

Flutter Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği