Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
  final str1 = 'Yazilim';
  print('Orjinal String: $str1');

  var res = str1[0];

  final l = str1.length;

  final mi = l ~/ 2;

  res += str1[mi];

  res += str1[l - 1];

  print('Yeni String: $res');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Flutter Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği