Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

void getMiddleThreeChars(String str1) {
  print("Orjinal String: $str1");

  var mi = str1.length ~/ 2;

  var res = str1.substring(mi - 1, mi + 2);
  print("Ortadaki Üç Karakter: $res");
}

void main() {
  getMiddleThreeChars("Yazilim");
  getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma ...