Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

void getMiddleThreeChars(String str1) {
  print("Orjinal String: $str1");

  var mi = str1.length ~/ 2;

  var res = str1.substring(mi - 1, mi + 2);
  print("Ortadaki Üç Karakter: $res");
}

void main() {
  getMiddleThreeChars("Yazilim");
  getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek