Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
 String str1 = "YazLiM";
 print("Orjinal String: $str1");

 List<String> lower = [];
 List<String> upper = [];
 for (var c in str1.runes) {
  if (String.fromCharCode(c).toLowerCase() == String.fromCharCode(c)) {
   lower.add(String.fromCharCode(c));
  } else {
   upper.add(String.fromCharCode(c));
  }
 }

 String sorted_str = lower.join() + upper.join();
 print("Sonuç: $sorted_str");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma ...