Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
 String str1 = "YazLiM";
 print("Orjinal String: $str1");

 List<String> lower = [];
 List<String> upper = [];
 for (var c in str1.runes) {
  if (String.fromCharCode(c).toLowerCase() == String.fromCharCode(c)) {
   lower.add(String.fromCharCode(c));
  } else {
   upper.add(String.fromCharCode(c));
  }
 }

 String sorted_str = lower.join() + upper.join();
 print("Sonuç: $sorted_str");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği