Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

void main() {
 String str1 = "YazLiM";
 print("Orjinal String: $str1");

 List<String> lower = [];
 List<String> upper = [];
 for (var c in str1.runes) {
  if (String.fromCharCode(c).toLowerCase() == String.fromCharCode(c)) {
   lower.add(String.fromCharCode(c));
  } else {
   upper.add(String.fromCharCode(c));
  }
 }

 String sorted_str = lower.join() + upper.join();
 print("Sonuç: $sorted_str");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Flutter Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...