Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

void main() {
  List<int> roll_number = [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50];
  Map<String, int> sample_dict = {'Ankara': 6, 'Bursa': 16, 'İzmir': 35, 'İstanbul': 34};

  print('List: $roll_number');
  print('Dictionary: ');
  sample_dict.forEach((key, value) => print('($key, $value)'));

  List<int> result = roll_number.where((item) => sample_dict.containsValue(item)).toList();
  print('Eşleşenler: $result');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma ...

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği