Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

void main() {
  List<int> roll_number = [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50];
  Map<String, int> sample_dict = {'Ankara': 6, 'Bursa': 16, 'İzmir': 35, 'İstanbul': 34};

  print('List: $roll_number');
  print('Dictionary: ');
  sample_dict.forEach((key, value) => print('($key, $value)'));

  List<int> result = roll_number.where((item) => sample_dict.containsValue(item)).toList();
  print('Eşleşenler: $result');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği