Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

void main() {
  List<int> roll_number = [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50];
  Map<String, int> sample_dict = {'Ankara': 6, 'Bursa': 16, 'İzmir': 35, 'İstanbul': 34};

  print('List: $roll_number');
  print('Dictionary: ');
  sample_dict.forEach((key, value) => print('($key, $value)'));

  List<int> result = roll_number.where((item) => sample_dict.containsValue(item)).toList();
  print('Eşleşenler: $result');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Cihaz Genişliğini Elde Etmek