Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 final r = RectangleArea();
 r.getData();
 r.computeField();
 r.fieldDisplay();
}

class RectangleArea {
 late double length;
 late double width;
 late double area;

 void getData() {
  stdout.write('Dikdortgenin uzunlugunu girin: ');
  length = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  stdout.write('Dikdortgenin genisligini girin: ');
  width = double.parse(stdin.readLineSync()!);
 }

 void computeField() {
  area = length * width;
 }

 void fieldDisplay() {
  print('Dikdortgenin Alani: $area');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek