Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 final r = RectangleArea();
 r.getData();
 r.computeField();
 r.fieldDisplay();
}

class RectangleArea {
 late double length;
 late double width;
 late double area;

 void getData() {
  stdout.write('Dikdortgenin uzunlugunu girin: ');
  length = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  stdout.write('Dikdortgenin genisligini girin: ');
  width = double.parse(stdin.readLineSync()!);
 }

 void computeField() {
  area = length * width;
 }

 void fieldDisplay() {
  print('Dikdortgenin Alani: $area');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek