Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import 'dart:io';

void main() {
 final r = RectangleArea();
 r.getData();
 r.computeField();
 r.fieldDisplay();
}

class RectangleArea {
 late double length;
 late double width;
 late double area;

 void getData() {
  stdout.write('Dikdortgenin uzunlugunu girin: ');
  length = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  stdout.write('Dikdortgenin genisligini girin: ');
  width = double.parse(stdin.readLineSync()!);
 }

 void computeField() {
  area = length * width;
 }

 void fieldDisplay() {
  print('Dikdortgenin Alani: $area');
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Flutter Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği