Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

void findNumber() {
 final List numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24];
 int flag = 0;

 print("Bulunması istenen rakamı girin: ");
 int? x = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? "");

 for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
  if (x == numbers[i]) {
   print("Bulundu, elemanın pozisyonu: $i");
   flag = 1;
   break;
  }
 }

 if (flag == 0) {
  print("Aranan eleman dizide bulunamadı.");
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma ...

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği