Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

void findNumber() {
 final List numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24];
 int flag = 0;

 print("Bulunması istenen rakamı girin: ");
 int? x = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? "");

 for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
  if (x == numbers[i]) {
   print("Bulundu, elemanın pozisyonu: $i");
   flag = 1;
   break;
  }
 }

 if (flag == 0) {
  print("Aranan eleman dizide bulunamadı.");
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği