Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:io';

void findNumber() {
 final List numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24];
 int flag = 0;

 print("Bulunması istenen rakamı girin: ");
 int? x = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? "");

 for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
  if (x == numbers[i]) {
   print("Bulundu, elemanın pozisyonu: $i");
   flag = 1;
   break;
  }
 }

 if (flag == 0) {
  print("Aranan eleman dizide bulunamadı.");
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...