Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

bool firstLastSame(List<int> numberList) {
  print("Listemiz: $numberList");
  int firstNum = numberList[0];
  int lastNum = numberList[numberList.length - 1];
  return firstNum == lastNum;
}

void main() {
  List<int> numbersX = [10, 20, 30, 40, 10];
  print("Sonuc: ${firstLastSame(numbersX)}");
  List<int> numbersY = [75, 65, 35, 75, 30];
  print("Sonuc: ${firstLastSame(numbersY)}");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği