Flutter Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

bool firstLastSame(List<int> numberList) {
  print("Listemiz: $numberList");
  int firstNum = numberList[0];
  int lastNum = numberList[numberList.length - 1];
  return firstNum == lastNum;
}

void main() {
  List<int> numbersX = [10, 20, 30, 40, 10];
  print("Sonuc: ${firstLastSame(numbersX)}");
  List<int> numbersY = [75, 65, 35, 75, 30];
  print("Sonuc: ${firstLastSame(numbersY)}");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği