Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void printFibonacciNumbers() {
 int n1 = 0;
 int n2 = 1;
 int n3, count;

 stdout.write("Dizideki terim sayısını girin: ");
 count = int.parse(stdin.readLineSync());

 stdout.write("$n1 $n2");

 for (int i = 2; i < count; ++i) {
  n3 = n1 + n2;
  stdout.write(" $n3");
  n1 = n2;
  n2 = n3;
 }
 
 stdout.writeln();
}İlginizi Çekebilir

Flutter Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği