Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void printFibonacciNumbers() {
 int n1 = 0;
 int n2 = 1;
 int n3, count;

 stdout.write("Dizideki terim sayısını girin: ");
 count = int.parse(stdin.readLineSync());

 stdout.write("$n1 $n2");

 for (int i = 2; i < count; ++i) {
  n3 = n1 + n2;
  stdout.write(" $n3");
  n1 = n2;
  n2 = n3;
 }
 
 stdout.writeln();
}İlginizi Çekebilir

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği