Flutter Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:io';

void printFibonacciNumbers() {
 int n1 = 0;
 int n2 = 1;
 int n3, count;

 stdout.write("Dizideki terim sayısını girin: ");
 count = int.parse(stdin.readLineSync());

 stdout.write("$n1 $n2");

 for (int i = 2; i < count; ++i) {
  n3 = n1 + n2;
  stdout.write(" $n3");
  n1 = n2;
  n2 = n3;
 }
 
 stdout.writeln();
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Flutter 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği