Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void calculate() {
 int firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul;
 double div;
 print('İlk Sayiyi Girin: ');
 firstNumber = int.parse(stdin.readLineSync());
 print('Ikinci Sayiyi Girin: ');
 secondNumber = int.parse(stdin.readLineSync());

 while (true) {
  print('Toplama için 1 giriniz');
  print('Çıkarma için 2 giriniz');
  print('Çarpma için 3 giriniz');
  print('Bölme için 4 giriniz');
  print('Çıkmak için 5 giriniz');
  int option = int.parse(stdin.readLineSync());

  switch (option) {
   case 1:
    add = firstNumber + secondNumber;
    print('Sonuç: $add');
    break;

   case 2:
    sub = firstNumber - secondNumber;
    print('Sonuç: $sub');
    break;

   case 3:
    mul = firstNumber * secondNumber;
    print('Sonuç: $mul');
    break;

   case 4:
    div = firstNumber / secondNumber;
    print('Sonuç: $div');
    break;

   case 5:
    return;
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği