Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void calculate() {
 int firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul;
 double div;
 print('İlk Sayiyi Girin: ');
 firstNumber = int.parse(stdin.readLineSync());
 print('Ikinci Sayiyi Girin: ');
 secondNumber = int.parse(stdin.readLineSync());

 while (true) {
  print('Toplama için 1 giriniz');
  print('Çıkarma için 2 giriniz');
  print('Çarpma için 3 giriniz');
  print('Bölme için 4 giriniz');
  print('Çıkmak için 5 giriniz');
  int option = int.parse(stdin.readLineSync());

  switch (option) {
   case 1:
    add = firstNumber + secondNumber;
    print('Sonuç: $add');
    break;

   case 2:
    sub = firstNumber - secondNumber;
    print('Sonuç: $sub');
    break;

   case 3:
    mul = firstNumber * secondNumber;
    print('Sonuç: $mul');
    break;

   case 4:
    div = firstNumber / secondNumber;
    print('Sonuç: $div');
    break;

   case 5:
    return;
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği