Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

void calculate() {
 int firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul;
 double div;
 print('İlk Sayiyi Girin: ');
 firstNumber = int.parse(stdin.readLineSync());
 print('Ikinci Sayiyi Girin: ');
 secondNumber = int.parse(stdin.readLineSync());

 while (true) {
  print('Toplama için 1 giriniz');
  print('Çıkarma için 2 giriniz');
  print('Çarpma için 3 giriniz');
  print('Bölme için 4 giriniz');
  print('Çıkmak için 5 giriniz');
  int option = int.parse(stdin.readLineSync());

  switch (option) {
   case 1:
    add = firstNumber + secondNumber;
    print('Sonuç: $add');
    break;

   case 2:
    sub = firstNumber - secondNumber;
    print('Sonuç: $sub');
    break;

   case 3:
    mul = firstNumber * secondNumber;
    print('Sonuç: $mul');
    break;

   case 4:
    div = firstNumber / secondNumber;
    print('Sonuç: $div');
    break;

   case 5:
    return;
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter Cihaz Genişliğini Elde Etmek

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği