Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

int nthFibonacciNumber(int n) {
 if (n == 1) {
  return 0;
 } else if (n == 2) {
  return 1;
 } else {
  return nthFibonacciNumber(n - 1) + nthFibonacciNumber(n - 2);
 }
}

Future fibonacciInConsole() async {
 final n = int.parse(await readLine('Pozisyon Girin (N): '));
 print('Fibonacci Numarası: ${nthFibonacciNumber(n)}');
}

Future readLine(String prompt) {
 print(prompt);
 return Future(() => stdin.readLineSync());
}İlginizi Çekebilir

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Flutter Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Flutter Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Flutter 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği