Flutter Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

int nthFibonacciNumber(int n) {
 if (n == 1) {
  return 0;
 } else if (n == 2) {
  return 1;
 } else {
  return nthFibonacciNumber(n - 1) + nthFibonacciNumber(n - 2);
 }
}

Future fibonacciInConsole() async {
 final n = int.parse(await readLine('Pozisyon Girin (N): '));
 print('Fibonacci Numarası: ${nthFibonacciNumber(n)}');
}

Future readLine(String prompt) {
 print(prompt);
 return Future(() => stdin.readLineSync());
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek