Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:math';

void kokBul(double a, double b, double c) {
 if (a != 0.0) {
  double d = (b * b) - (4 * a * c);
  if (d == 0.0) {
   print("Kökler reel ve eşittir.");
   double r = -b / (2 * a);
   print("Kökler $r ve $r");
  } else if (d > 0.0) {
   print("Kökler reel ve farklıdır.");
   double r1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
   double r2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
   print("Kök1: $r1");
   print("Kök2: $r2");
  } else {
   print("Kökler sanal sayılardır.");
   double rp = -b / (2 * a);
   double ip = sqrt(-d) / (2 * a);
   print("Kök1: $rp + i$ip");
   print("Kök2: $rp - i$ip");
  }
 } else {
  print("Kareköklü ifade değildir.");
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...