Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import 'dart:math';

void kokBul(double a, double b, double c) {
 if (a != 0.0) {
  double d = (b * b) - (4 * a * c);
  if (d == 0.0) {
   print("Kökler reel ve eşittir.");
   double r = -b / (2 * a);
   print("Kökler $r ve $r");
  } else if (d > 0.0) {
   print("Kökler reel ve farklıdır.");
   double r1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
   double r2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
   print("Kök1: $r1");
   print("Kök2: $r2");
  } else {
   print("Kökler sanal sayılardır.");
   double rp = -b / (2 * a);
   double ip = sqrt(-d) / (2 * a);
   print("Kök1: $rp + i$ip");
   print("Kök2: $rp - i$ip");
  }
 } else {
  print("Kareköklü ifade değildir.");
 }
}İlginizi Çekebilir

Flutter Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği