Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Flutter" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main() {
 stdout.write("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ");
 var santigratStr = stdin.readLineSync();
 var santigrat = int.tryParse(santigratStr);

 if (santigrat == null) {
  print("Geçersiz girdi!");
  return;
 }

 var fahrenheit = (9 * santigrat / 5) + 32;

 print("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği