Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Flutter" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main() {
 stdout.write("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ");
 var santigratStr = stdin.readLineSync();
 var santigrat = int.tryParse(santigratStr);

 if (santigrat == null) {
  print("Geçersiz girdi!");
  return;
 }

 var fahrenheit = (9 * santigrat / 5) + 32;

 print("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği