Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Flutter" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main() {
 stdout.write("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ");
 var santigratStr = stdin.readLineSync();
 var santigrat = int.tryParse(santigratStr);

 if (santigrat == null) {
  print("Geçersiz girdi!");
  return;
 }

 var fahrenheit = (9 * santigrat / 5) + 32;

 print("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit");
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği