Flutter Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void calculateGeometricMean() {
 int c = 0;
 double p = 1.0;
 stdout.write("Sayı Adeti Girin: ");
 int count = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 while (c < count) {
  stdout.write("Gerçek Sayı Girin: ");
  double x = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  c += 1;
  p *= x;
 }

 double gm = pow(p, 1.0 / count);
 print("Ortalama: $gm");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği