Flutter Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void calculateGeometricMean() {
 int c = 0;
 double p = 1.0;
 stdout.write("Sayı Adeti Girin: ");
 int count = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 while (c < count) {
  stdout.write("Gerçek Sayı Girin: ");
  double x = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  c += 1;
  p *= x;
 }

 double gm = pow(p, 1.0 / count);
 print("Ortalama: $gm");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...