Flutter Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void calculateGeometricMean() {
 int c = 0;
 double p = 1.0;
 stdout.write("Sayı Adeti Girin: ");
 int count = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 while (c < count) {
  stdout.write("Gerçek Sayı Girin: ");
  double x = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  c += 1;
  p *= x;
 }

 double gm = pow(p, 1.0 / count);
 print("Ortalama: $gm");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek

Flutter Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek

Flutter Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği