Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Flutter" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

String checkPalindrome(String inputString) {
 String reversedString = '';

 for (int i = inputString.length - 1; i >= 0; i--) {
  reversedString += inputString[i];
 }

 if (inputString.toLowerCase() == reversedString.toLowerCase()) {
  return 'Tersten aynıdır.';
 } else {
  return 'Tersten aynı değildir.';
 }

}
İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Flutter Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği