Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Flutter" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void main() {

 print("1. kenarı giriniz:");
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 print("2. kenarı giriniz:");
 int b = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 print("3. kenarı giriniz:");
 int c = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a) {
  double s = (a + b + c) / 2.0;
  double area = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  print("Üçgenin Alanı: " + area.toString());
 }
 else
  print("Üçgenin Alanı yoktur");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Cihazın Dil Kodunu Elde Etmek