Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Flutter" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void main() {

 print("1. kenarı giriniz:");
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 print("2. kenarı giriniz:");
 int b = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 print("3. kenarı giriniz:");
 int c = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a) {
  double s = (a + b + c) / 2.0;
  double area = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  print("Üçgenin Alanı: " + area.toString());
 }
 else
  print("Üçgenin Alanı yoktur");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Flutter Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek