Flutter Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Flutter" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void main() {

 print("1. kenarı giriniz:");
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 print("2. kenarı giriniz:");
 int b = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 print("3. kenarı giriniz:");
 int c = int.parse(stdin.readLineSync()!);

 if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a) {
  double s = (a + b + c) / 2.0;
  double area = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  print("Üçgenin Alanı: " + area.toString());
 }
 else
  print("Üçgenin Alanı yoktur");
}İlginizi Çekebilir

Flutter 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Flutter Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Flutter Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Flutter 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği