Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:io';

void main() {
 var count = 0;
 var sum = 0.0;

 while (count < 10) {
  stdout.write('Bir Sayı Girin: ');
  var input = stdin.readLineSync();
  var number = double.tryParse(input);

  if (number != null) {
   count++;
   sum += number;
  } else {
   print('Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.');
  }
 }

 var avg = sum / 10;
 print('Ortalama: $avg');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Flutter Bir Stringi Ters Çevirmek

Flutter 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği